Общ преглед на режим AUTO/P/S/M

Изображение, показващо къде се намира всеки параметър на екрана за готовност на Photo Pro в режим AUTO/P/S/M. Горната страна на устройството, 1 и 4. Централно място, 2 и 3. Дясна област отгоре надолу, от 5 до 8. Долна област, 9 и 10. Лява област отдолу нагоре, от 11 до 15.

 1. Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.

 2. Икона за съхранение на данни/количество свободно пространство/размер на изображението/Файлов формат/състояние на географско маркиране

  Иконата за сцена или иконата за условие се показват и когато е избран режим AUTO.

 3. Състояние на батерията

 4. Използвайте клавиша за камерата за стартиране на Photo Pro или за снимане на изображения.

 5. Скала

  • Регулирайте стойността на експозицията, когато е избран Програмируем автоматичен (P) режим.
  • Регулирайте скоростта на затвора, когато е избран режим Приоритет на скорост на затвора (S) или Ръчна експозиция (M).
 6. Докоснете, за да заключите фокуса.

  Когато фокусът е заключен, бутонът става оранжев. Докоснете отново бутона, за да отключите фокуса.

 7. Докоснете, за да заключите експозицията.

  Когато експозицията е заключена, бутонът става оранжев. Докоснете бутона отново, за да отключите експозицията.

 8. Икони за настройка

  Докоснете, за да регулирате настройките.

 9. Плъзнете превключвателя надясно, за да заключите елементите от лявата страна на визьора и иконите за настройки, за да предотвратите случайни операции.

 10. Индикатор за фокуса/настройка на експозиция

  (икона за автоматичен фокус) показва, че обектът е на фокус.

  (икона за заключване на AE авто-експозиция) показва, че експозицията е заключена.

 11. Докоснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки.

  Докоснете (бутон Връщане), за да се върнете към екрана за готовност на Photo Pro.

 12. Докоснете за превключване на обективи.

  За да използвате мащабирането, докоснете (икона за отваряне на циферблат за мащабиране), плъзнете навътре или навън върху визьора, или използвайте клавиша за сила на звука.

 13. Докоснете, за да се покаже или скрие информацията, показана на визьора.

  Хистограмата представя графично разпределението на яркостта.

  Нивелирът Ви помага да измерите ъгъла на устройството и да задържите картината хоризонтално. Когато устройството усети, че това е нивото, нивелирът става зелен.

 14. Докоснете, за да настроите по-подробни настройки.

 15. Докоснете, за да превключите режима на снимане.

  За да изберете режима на снимане по подразбиране, когато е стартиран Photo Pro, докоснете [MENU] > [Настройка] > [Режим на снимане при стартиране], след което изберете опция.