Външен монитор Аудио настройки

Можете да наблюдавате или да предавате поточно на живо звука от свързано външно устройство, като камера, или от микрофона на вашето устройство Xperia.

За да наблюдавате или да предавате поточно на живо звука от свързано външно устройство, свържете го чрез USB 2.0 високоскоростен кабел (A). Ако свързвате външното устройство, като използвате USB 3.0 Super Speed кабел (B), можете да наблюдавате или предавате поточно в реално време изходящия звук от микрофона на вашето устройство Xperia.

Забележка

  • Ако свързвате външен микрофон към вашето устройство Xperia, ще се наблюдава или ще се предава поточно в реално време изходящият звук от свързания външен микрофон. За повече информация, вижте уебсайта за поддръжка на Xperia.

Съвет

  • При някои камери, произведени от Sony, ако зададете разделителната способност за USB поточно предаване към 720p на камерата, след което я свържете към вашето устройство Xperia, можете да наблюдавате или да предавате поточно на живо звука от камерата. За повече информация относно това дали Вашата камера поддържа тази функция и конкретните настройки вижте Помощното ръководство за камерата.

Изображение, показващо входа и изхода за звука, когато вашето устройство е свързано към камера с USB кабел. Лявото изображение е когато използвате USB 2.0 High Speed кабел, а дясното изображение е когато използвате USB 3.0 Super Speed кабел.

Задаване на изход за звука

Можете да изберете дали да се възпроизвежда звук от високоговорителя на вашето устройство Xperia или от слушалките, свързани с вашето устройство Xperia.

  1. Докоснете (икона Настройки) > [Настройки за монитор] > [Аудио изход].

  2. Изберете опция.

Регулиране на качеството на звука по време на поточно предаване на живо

  1. Докоснете (икона Настройки) > [Настр-и стрийминг].

  2. Докоснете [Побитова скорост], [Побитова скорост] или [Аудио канал], след това изберете опция.