Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].
    Можете да откриете елемента под [Разширени].
  2. Натиснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.
    • За да зададете ръчно датата или часа, натиснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.
    • За ръчно задаване на часова зона натиснете превключвателя [Използване на часовата зона, предоставена от мрежата], за да забраните функцията.