Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да направите снимка или да запишете видеоклип.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете [Още] > (икона Творчески ефект).
  2. Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.
  3. Натиснете (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана на камерата.
  4. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

  • Натиснете (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.