Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.
  1. Натиснете продължително и едновременно клавиша за намаляване на силата на звука (A) и клавиша за захранването (B).

    Диаграма на изглед отпред, показваща клавиша за захранването и клавиша за намаляване на силата на звука. Дясна страна, от горе на долу, А и В.

Съвет

  • Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на “Страничен сензор”. За да направите екранна снимка, като използвате лентата на страничния сензор, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

  1. Докоснете (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

    Изображение, показващо позицията на бутона за общ преглед в долната дясна област.

  2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].

    Изображение, показващо къде да плъзнете, за да изберете приложението, в което искате да заснемете екранна снимка, и позицията на бутона Екранна снимка