Запис на стабилно видео

При запис на видеоклипове можете да използвате стабилизиране на видео, за да компенсирате движенията на камерата и за стабилизиране на кадъра.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете (бутон Превключване между снимки и видео), за да изберете видео режим.
  2. Натиснете [MENU].
  3. Натиснете превключвателя [Видео стабилизация], за да компенсирате движението на камерата.
  4. Затворете менюто.
    Настройката е записана.
  5. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.