Настройване на фокуса чрез докосване на визьора

Можете да изберете обект, върху който да фокусирате, като го докоснете във визьора. След като определите позицията, в която искате да фокусирате, натиснете клавиша за камерата наполовина надолу, за да фокусирате, след което заснемете неподвижно изображение.

Има няколко опции, с които камерата се регулира автоматично, когато докоснете визьора.

Забележка

 • В режим BASIC (Базов) функцията [Докоснете за регулиране] е налична, докато използвате основната камера в режим на снимки.
 1. Натиснете [MENU].
 2. Намерете и докоснете [Докоснете за регулиране], и след това изберете [Автофокус] или [Фокус и яркост].
  • Автофокус: Фокусира се автоматично върху указаната позиция.
  • Фокус и яркост: Автоматично фокусира върху указаната позиция и регулира яркостта.
 3. Затворете менюто.
  Настройката е записана.
 4. Докоснете обекта за фокусиране във визьора.
  За да отмените фокусирането, натиснете (бутон Отказ от фокусиране).
 5. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
 6. Натиснете клавиша за камера надолу до край (или натиснете бутона на затвора в режим BASIC (Базов)).

Съвет

 • Когато [Докоснете за регулиране] е зададено на [Автофокус] или [Фокус и яркост], можете да променяте цвета на рамката за фокусиране. Натиснете [MENU], намерете и натиснете [Цвят на зона на фокус], след което изберете опция.