Таймер за самозаснемане

Използвайте таймера за самозаснемане, за да имате повече време да се подготвите за заснемане на изображение. Таймера също така Ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.
 1. Натиснете бутона Режим на работа, след което изберете [Таймер за самозаснемане: 10 сек] или [Таймер за самозаснемане: 3 сек] като време за забавяне.
  Режим BASIC (Базов)

  Изображение, показващо позицията на бутона Режим на работа

 2. Натиснете (бутон Затвори), за да затворите менюто.
  Можете също да затворите менюто, като натиснете визьора.
 3. Натиснете клавиша за камерата (или натиснете бутона на затвора в режим BASIC (Базов)).
  Серия от бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

Съвет

 • За да отмените таймера за самозаснемане, натиснете бутона Режим на работа и след това изберете [Единична снимка].