Лента на състоянието и панел с известия

Иконите за известия и иконите за състояние се показват в лентата на състоянието в горната част на екрана. Иконите за известия Ви информират за събития, като нови съобщения. Иконите на състоянието Ви информират за състоянието, като състоянието на батерията и силата на сигнала на мобилните или Wi-Fi мрежовите връзки.

Изображение, показващо позицията на всяка функция. Горна лява област, 1. Горна дясна област, 2. Горна област, 3.

  1. Икони за известия
  2. Икони на състоянието
  3. Лента на състоянието


Преглед на съдържанието с известия

Когато отворите панела с известия, можете да видите съдържанието на показаните икони за известия.

  1. За да отворите панела с известия плъзнете лентата на състоянието надолу.


Съвет

  • За да разширите и видите повече информация относно известие, натиснете (икона Стрелка надолу). Не всички известия може да се уголемяват.
  • За да отворите приложението в изскачащия прозорец от известието, натиснете (икона Изскачащ прозорец). Не всички приложения могат да бъдат отворени в изскачащия прозорец.
  • За да игнорирате известие от панела с известия, плъзнете известието наляво или надясно. Не всички известия могат да бъдат игнорирани.
  • За да промените настройките за известия, плъзнете известие наляво или надясно, за да се появи (икона Настройки), след което я натиснете или докоснете и задръжте известието.