Общ преглед на режим BASIC (Базов)

Режим за снимки

Изображения, показващи къде се намира всяка функция на екрана за готовност за Photo Pro в BASIC (Базов) Photo режим. Горна област, от 1 до 7. Дясна страна на устройството, 8 и 11. Долна област, от 9 до 10 и от 12 до 20.

 1. Икона за разпознаване на сцена и икона за условия
  Тези икони се появяват, когато Photo Pro автоматично разпознава сцена или условие.
 2. Избор на режим на заснемане
 3. Google Lens
 4. Обектив на предната камера
 5. Меню с настройки на Photo Pro
 6. Натиснете, за да превключите режима на снимане
 7. Състояние на географското маркиране
 8. Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
 9. Докоснете някой от ъгловите бутони, за да смените обективите
 10. Избор на пропорциите
 11. Използвайте клавиша за камерата за стартиране на Photo Pro или за правене на снимки
 12. Превключване между предната и основната камера
 13. Изберете настройка на светкавицата. Цветът на иконата се променя, когато се активира светкавицата или фенерчето.
 14. Бутон Режим на работа
  Изберете настройка на таймер за самозаснемане или една единствена снимка, или режим на серийни снимки.
 15. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка
 16. Връщане назад или изход от Photo Pro
 17. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
 18. Докоснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки
 19. Докоснете, за да регулирате ефекта на Боке
 20. Докоснете за регулиране на цвят и яркост

Видео режим

Изображения, показващи къде се намира всяка функция на екрана за готовност на Photo Pro в BASIC (Базов) Video режим. Горна област, от 1 до 6. Дясна страна на устройството, 7 и 10. Долна област, от 8 до 9 и от 11 до 17.

 1. Избор на режим на заснемане
 2. Google Lens
 3. Обектив на предната камера
 4. Меню с настройки на Photo Pro
 5. Натиснете, за да превключите режима на снимане
 6. Състояние на географското маркиране
 7. Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
 8. Докоснете някой от ъгловите бутони, за да смените обективите
 9. Докоснете за активиране на фенерчето. Цветът на иконата се променя, когато фенерчето е активирано.
 10. Използвайте клавиша за камерата за стартиране на Photo Pro или запис на видеоклипове
 11. Превключване между предната и основната камера
 12. Докоснете, за да разрешите HDR (висок динамичен обхват)
 13. Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип
 14. Връщане назад или изход от Photo Pro
 15. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
 16. Докоснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на видеоклипове
 17. Докоснете за регулиране на цвят и яркост