Използване на Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

  • Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
  • Отхвърляне: разклатете устройството.
  • Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интелиг. упр. на обажд.].
  2. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.