Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
  2. Разрешете функцията DSEE Ultimate като натиснете превключвателя.

Забележка

  • Ако и двете DSEE Ultimate и Dolby Atmos са включени, само една от функциите може да е ефективна в зависимост от приложението, което използвате. Когато използвате приложение, свързано с музика, DSEE Ultimate е с приоритет.