Използване на режима на изскачащ прозорец

Можете да покажете друго приложение в малък прозорец над горната част на приложение, което се изпълнява в режим на цял екран. Можете също така да изведете трето приложение в изскачащия прозорец, докато разглеждате две приложения като използвате режима на разделен екран.
 1. Натиснете (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

  Изображение, показващо позицията на бутона за общ преглед в долната дясна област.

 2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се покаже в малък прозорец, след което натиснете [Изскачащ прозорец].

  Изображение, показващо къде да плъзнете, за да изберете приложението, което искате да се показва в малкия прозорец, и позицията на бутона за превключване на изскачащия прозорец

 3. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се показва на цял екран, след което го натиснете.

  Изображение, показващо къде да плъзнете, за да изберете приложението, което искате да се показва на цял екран в режим на изскачащ прозорец

Общ преглед на изскачащ прозорец

Изображение, показващо къде се намира всяка икона в изскачащия прозорец. Горна дясна област, от ляво на дясно, от 1 до 5.

 1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
 2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
 3. Натиснете, за да отворите максимално прозореца.
 4. Натиснете, за да минимизирате прозореца.
 5. Натиснете, за да затворите прозореца.


Забележка

 • Не всички приложения поддържат режима на изскачащ прозорец.
 • Режимът на изскачащ прозорец може да не е наличен в зависимост от функцията или приложението, което използвате, например, когато използвате Photo Pro.