Видеоклипове на забавен каданс

Режимът на видео на забавен каданс добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът на забавен каданс се добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка

 • Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.


Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

 1. В режим BASIC (Базов) докоснете [Още] > (икона Забавен каданс).
 2. Натиснете клавиша за камерата или докоснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.
 3. Докоснете (бутон Стоп), за да спрете записа.
 4. Докоснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.
 5. Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.
  (A): Дръжки
  (B): Скала за забавен каданс
  (C): Докоснете, за да включите или изключите звука.

  Изображение на настройката на ефекта на забавен каданс. Горна времева линия, A и B. Долна дясна, C.