Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате.

Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.

  1. В режим BASIC (Базов) натиснете (икона Цвят и яркост).
  2. Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.

    Цветът на иконата се променя, когато настройките са регулирани.

    За да скриете плъзгачите, натиснете (бутон Затвори) или визьора.

    За да нулирате настройките, натиснете [Нул.].

  3. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

  • Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.