Заснемане на статични изображения

 1. Стартирайте Photo Pro.
  • Намерете и докоснете (икона Photo Pro).
  • Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.
  • Натиснете два пъти клавиша за захранване. Намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 2. Изберете режим на снимане.
  • AUTO (Автоматичен режим): Стойностите на настройките се определят по подходящ начин от Photo Pro, така че можете да правите снимки на всеки предмет при всякакви условия с добри резултати.
  • P (Програмируем автоматичен режим): Можете да правите снимки с автоматично коригирана комбинация от скорост на затвора и стойност по ISO.
  • S (Приоритет на скорост на затвора): Можете да правите снимки на бързо движещи се субекти и др. с ръчно коригирана скорост на затвора. (Стойността по ISO се регулира автоматично.)
  • M (Ръчна експозиция): Можете да правите снимки с желана скорост на затвора и стойност по ISO.
  • MR (Извикване памет): Можете да регистрирате често използвани режими или настройки предварително и да ги върнете при заснемане на снимки. Изберете [MR], след което натиснете [Задай], за да приложите настройките, показани в [Извик. настр. на камер.].

  Изображение за избор на режим на снимане, когато използвате Photo Pro

 3. Задайте настройките.
 4. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.

  Изображение, което показва как да държите устройството си, докато снимате изображение с Photo Pro

 5. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.

Забележка

 • На екрана за готовност на Photo Pro няма бутон на затвора, когато режимът на снимане е зададен на AUTO/P/S/M режими. Използвайте клавиша за камерата на Вашето устройство.