Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър (от Android)

Можете да прехвърлите голямо количество данни на Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) от друго устройство с Android (устройство-източник за прехвърляне) с помощта на компютър.

  1. Свържете едновременно Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) и другото устройство (устройство-източник за прехвърляне) към компютър чрез USB кабел.
    На Вашето устройство плъзнете надолу лентата на състоянието, натиснете известието за настройка на USB връзката, след което натиснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове].
  2. На компютъра изберете кои файлове да прехвърлите от старото Ви устройство, след което копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете в местоположение на новото устройство.
    Когато копирате файлове от старото в новото устройство, се уверете, че имената на папките са еднакви и на двете устройства.

Забележка

  • Винаги използвайте USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, и се уверете, че е напълно сух.