Sound Field Optimization nie powiodło się.

  • W przypadku korzystania z opcjonalnych tylnych głośników należy je zainstalować pionowo, tak aby etykiety na spodzie głośników były skierowane w dół.
  • Ponownie wykonać Sound Field Optimization w sytuacji, gdy dźwięk jest cichy.
  • Jeśli odległość między głośnikiem Bar Speaker a opcjonalnymi tylnymi głośnikami/subwooferem jest zbyt mała lub za duża, nie można wykonać prawidłowo Sound Field Optimization. Dostosuj odległość między głośnikami i wykonaj Sound Field Optimization ponownie.
  • Jeśli między głośnikami znajduje się jakakolwiek przeszkoda lub mikrofon służący do pomiaru głośnika jest zasłonięty przeszkodą, nie można wykonać prawidłowo Sound Field Optimization. Usuń go, jeśli między głośnikami lub przed nimi znajdują się przeszkody.