Konfiguracja połączenia Wi-Fi za pomocą urządzenia iOS

Zestaw głośników jest kompatybilny z konfiguracją Apple.

Korzystając z tej funkcji, można podłączyć zestaw głośników do tej samej sieci, która łączy urządzenie iOS przez Wi-Fi bez podawania nazwy sieci i hasła.

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
  3. Wybierz [Network Settings].

    Upewnij się, że [Wi-Fi Connection] ustawiono na [On].

  4. Wybierz [Internet Settings] - [Next].
  5. Wybierz [Use Apple Setup].
  6. Obsługuj urządzenie iOS zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.