[Resetting]

Można zresetować ustawienia zestawu głośników do domyślnych wartości fabrycznych, wybierając grupę ustawień. Wszystkie ustawienia w obrębie grupy zostaną zresetowane.