Wyraźniejsze dialogi (VOICE)

  1. Naciśnij VOICE, aby wybrać ustawienie.

    Ustawienie pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

    • [Vo.ON]: dialogi są lepiej słyszalne po zwiększeniu zakresu dialogów.
    • [Vo.OFF]: wyłącza funkcję trybu głosowego.

Uwaga

  • W przypadku podłączenia urządzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH, tryb głosowy jest wyłączony.