Brak dźwięku z opcjonalnych tylnych głośników/subwoofera.

 • Zainstaluj zestaw głośników, opcjonalne tylne głośniki i subwoofer w odległości co najmniej 1,5 m od routera bezprzewodowej sieci LAN itp.

  Można to poprawić, zmieniając kierunek lub kąt anteny routera bezprzewodowej sieci LAN.

  Router bezprzewodowej sieci LAN itp.

  (a) 1,5 m lub więcej

 • Można to poprawić, ustawiając [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na [Connection].
 • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na [Off], następnie ustaw na [On].
 • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od zestawu głośników.
 • Patrz instrukcja obsługi opcjonalnych tylnych głośników/subwoofera.