Prawa autorskie i znaki towarowe

Zestaw głośników wyposażono w systemy Dolby (*) Digital i DTS (**) Digital Surround System.

* Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dokumenty poufne, niepublikowane. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**Patenty DTS są dostępne pod adresem: http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. DTS, DTS:X i logo DTS:X stanowią zarejestrowane znaki towarowe DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2022 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.


Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.


Terminy HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Google, Google Play, Google Home oraz Chromecast built-in są znakami towarowymi firmy Google LLC. Funkcja Asystenta Google nie jest dostępna w niektórych językach i krajach.


Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch i Siri są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.


Oznaczenie Works with Apple wskazuje, że akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem do współpracy z technologiami przedstawionymi na oznaczeniu i zostało ono przetestowane przez twórców pod kątem zgodności ze standardami wydajności Apple.


Logo „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.


WALKMAN® oraz logo WALKMAN® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.


„PlayStation” to zarejestrowany znak handlowy firmy Sony Interactive Entertainment Inc.


Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.


Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft.


Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.


Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ i WPA2™ są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.


LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie Dźwięku wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) nawet przez połączenie BLUETOOTH. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, ta technologia działa bez konwersji w dół dźwięku wysokiej rozdzielczości (*), a także umożliwia przesyłanie mniej więcej trzy razy większej ilości danych (**) przez sieć bezprzewodową BLUETOOTH niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

* Z wyjątkiem materiałów w formacie DSD

** W porównaniu z technologią SBC (Subband Coding) po wybraniu szybkości bitowej 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)


Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License („GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License („LGPL”). Przyznają one klientom prawo do pozyskiwania, modyfikowania i redystrybucji kodu źródłowego danego oprogramowania zgodnie z warunkami licencji GPL lub LGPL.


Szczegółowe informacje na temat licencji GPL, LGPL i innych licencji na oprogramowanie można znaleźć w pozycji [Software License Information] w [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] produktu.


Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL.
Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.
https://oss.sony.net/Products/Linux/


Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.


„DSEE Extreme” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.


Logo „TRILUMINOS” i „TRILUMINOS” są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.


Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.


Spotify i logo Spotify są znakami towarowymi firmy Spotify Group. (*)

* Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od kraju i regionu.


Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.


Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.