Pilot zdalnego sterowania

Ilustracja przedstawiająca każdą część pilota zdalnego sterowania

 1. (zasilanie)

  Włączenie zestawu głośników lub ustawienie go w trybie czuwania.

  TV

  (MUSIC SERVICE)

  Jeżeli wcześniej odtwarzano muzykę w Spotify na zestawie głośników, można wznowić odtwarzanie, naciskając ten przycisk.

  Ten przycisk może być niedostępny w niektórych krajach/regionach.

  (BLUETOOTH)

  VOICE

  NIGHT

  USB

 2. Przyciski operacji odtwarzania

  (poprzedni)/ (następny)

  Wybór poprzedniego/następnego utworu lub pliku.

  Naciśnięcie i przytrzymanie go włącza wyszukiwanie do tyłu lub do przodu (przewijanie do przodu/do tyłu) w czasie odtwarzania.

  (odtwarzanie/pauza)(*)

  Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

 3. SOUND FIELD

 4. DISPLAY

  Wyświetla informacje o strumieniu na wyświetlaczu panelu przedniego.

  DIMMER

 5. (w górę)/ (w dół)/ (w lewo)/ (w prawo)

  (potwierdzenie)

  BACK

  OPTIONS

  Wyświetla menu opcji na wyświetlaczu panelu przedniego.

  HOME

 6. REAR (głośność tylnych głośników) +/

  Ustawia głośność opcjonalnych tylnych głośników po ich podłączeniu.

  (głośność) +(*)/

  Regulacja głośności.

  SW (głośność subwoofera) +/

  Reguluje głośność wbudowanego subwoofera lub opcjonalnego subwoofera podczas jego podłączania.

  (wyciszenie)

  Tymczasowe wyłączenie dźwięku.

 7. TV/AUDIO SYSTEM

  Przełącza wyjście podłączonego dźwięku telewizora między głośnikiem telewizora a zestawem głośników.

  Uwaga

  • Ten przycisk działa w następujących warunkach.
   • Podłączony telewizor jest kompatybilny z funkcją sterowania opcjami audio zestawu.
   • Funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest włączona.
 8. AUDIO(*)

*Przyciski AUDIO, (odtwarzanie/pauza) i (głośność) + są wyposażone w małe wypustki. Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

Informacje o wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania

Gdy zestaw głośników nie reaguje na próby obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, obie baterie należy wymienić na nowe.

Do wymiany użyj baterii manganowych R03 (rozmiar AAA).