Gdy nie działa pilot zdalnego sterowania telewizora

Kiedy głośnik Bar Speaker zasłania czujnik pilota zdalnego sterowania telewizora, pilot zdalnego sterowania telewizora może nie działać. W takim przypadku należy włączyć funkcję przekaźnika sygnału zestawu głośników.

Możesz sterować telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, przesyłając sygnał zdalny z tyłu głośnika Bar Speaker.

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
  3. Wybierz [System Settings] - [IR-Repeater].

    Na ekranie telewizora pojawi się [IR-Repeater].

  4. Wybierz [On].

Uwaga

  • Pamiętaj, aby sprawdzić, czy pilot zdalnego sterowania telewizora nie może sterować telewizorem, a następnie ustaw [IR-Repeater] w pozycji [On]. Po ustawieniu pozycji [On], gdy pilot zdalnego sterowania może sterować telewizorem, może wystąpić problem z wykonaniem żądanej operacji z powodu zakłóceń między poleceniem bezpośrednim z pilota zdalnego sterowania a poleceniem wysłanym za pośrednictwem głośnika Bar Speaker.
  • Nawet jeżeli funkcja [IR-Repeater] jest ustawiona w pozycji [On], ta funkcja może nie działać w zależności od telewizora. Także piloty zdalnego sterowania innych urządzeń, np. klimatyzatora mogą nie działać prawidłowo. W takim przypadku zmień pozycję instalacyjną zestawu głośników lub telewizora.