Dźwięk TV nie jest odtwarzany z zestawu głośników.

 • Sprawdź typ i połączenie kabla HDMI, kabel trybu centralnego głośnika TV lub cyfrowy przewód optyczny podłączony do zestawu głośników i telewizora.
 • Odłącz kable łączące telewizor i zestaw głośników, a następnie uważnie podłącz je ponownie. Odłącz przewód zasilający telewizora i zestawu głośników z gniazdek zasilania i podłącz je ponownie.
 • Gdy zestaw głośników i telewizor są połączone za pomocą kabla HDMI, sprawdź następujące elementy.
  • Gniazdo HDMI podłączonego telewizora jest oznaczone „eARC” lub „ARC”.
  • Funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze jest włączona.
  • Funkcja eARC lub ARC telewizora jest włączona.
  • Liczba podłączonych urządzeń, którymi można sterować za pomocą funkcji Sterowanie przez HDMI, nie przekroczyła limitu.
  • W zestawie głośników, [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ustawiono na [On] i [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ustawiono na [Auto].
 • Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z funkcją eARC, ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] na [Off].
 • Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z eARC lub ARC, podłącz cyfrowy przewód optyczny. Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z funkcją eARC lub ARC, dźwięk telewizora nie będzie odtwarzany przez zestaw głośników nawet w przypadku podłączenia zestawu głośników do gniazda HDMI IN w telewizorze.
 • Przełącz wejście zestawu głośników na wejście TV.
 • Zwiększ głośność w zestawie głośników lub anuluj wyciszenie.
 • W zależności od kolejności włączania telewizora i zestawu głośników, zestaw głośników może wejść w tryb wyciszenia, a na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu głośników wyświetli się komunikat [MUTING]. W takim wypadku włącz najpierw telewizor, potem zestaw głośników.
 • Naciśnij TV/AUDIO SYSTEM na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć wyjście podłączonego telewizora lub ustawić głośniki telewizora na zestaw audio. Informacje na temat konfigurowania telewizora można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.