[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]

Można zastosować zmierzoną wartość [Sound Field Optimization] lub wartość [Manual Speaker Settings] w ustawieniach głośnika. Aby użyć tego ustawienia, podłącz opcjonalny subwoofer lub głośniki tylne, wykonaj [Sound Field Optimization] i wyłącz [360 Spatial Sound Mapping].

[Sound Field Optimization value]: stosowanie zmierzonej wartości [Sound Field Optimization] w ustawieniach głośników.

[Manual Speaker Settings value]: stosowanie wartości [Manual Speaker Settings] w ustawieniach głośników.


[Sound Field Optimization]

Ta funkcja automatycznie mierzy odległość od głośnika Bar Speaker do opcjonalnego subwoofera (*1) i tylnych głośników (*1) i optymalizuje jakość dźwięku przestrzennego w otoczeniu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć pomiary. Optymalizacja zajmie do 30 sekund. Podczas optymalizacji głośniki mogą wydawać głośne dźwięki.

*1Ta odległość jest mierzona, gdy używany jest opcjonalny subwoofer lub tylne głośniki.

Uwaga

 • Nie wydawaj głośnych dźwięków, nie chodź ani nie stawaj przed głośnikami podczas optymalizacji.


[Sound Field Adjustment]

 • [Direction of sound field]

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić zależność pozycyjną między głośnikami przednimi a telewizorem oraz między głośnikami a miejscem odsłuchu. Powoduje to dostosowanie kierunku, z którego słychać dźwięki, takie jak dialogi, w celu poprawy synchronizacji obrazu i dźwięku, a także dostosowanie kierunku i balansu dźwięku, aby poprawić jego realizm.
  Aby użyć tego ustawienia, podłącz opcjonalne tylne głośniki i włącz funkcję [360 Spatial Sound Mapping].

 • [Height of sound field](*1)

  Regulacja wysokości pola dźwiękowego.

  *1Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od tego, jakie głośniki tylne są podłączone.

 • [Test Tone]

  W celu sprawdzenia dostępnych głośników, z głośników jest odtwarzany ton testowy.

  [On]: ton testowy jest odtwarzany z głośników.

  [Off]: ton testowy nie jest odtwarzany z głośników.


[Manual Speaker Settings]

Można ustawić odległość głośnika od pozycji słuchania i jego poziom wyjściowy itd., aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk przestrzenny.
Aby użyć tego ustawienia, wyłącz [360 Spatial Sound Mapping].

 • [Distance]

  Ustaw odległość od miejsca odsłuchu do głośnika.

  Możesz ustawić wartość od 0 metrów do 10 metrów (w krokach co 0,1 m).

  [Front]: ustawienie odległości przedniego głośnika.

  [Subwoofer](*1): ustawienie odległości opcjonalnego subwoofera.

  [Rear Speaker (L)](*2): ustawienie odległości opcjonalnego tylnego głośnika z lewej strony.

  [Rear Speaker (R)](*2): ustawienie odległości opcjonalnego tylnego głośnika z prawej strony.

  *1Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnego subwoofera.

  *2Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnych tylnych głośników.

 • [Level]

  Ustaw poziom głośności głośników.

  Można ustawić wartość od -6,0 dB do 6,0 dB (z dokładnością do 0,5 dB).

  [Front]: ustawienie poziomu przedniego głośnika.

  [Subwoofer](*1): ustawienie poziomu opcjonalnego subwoofera.

  [Rear Speaker (L)](*2): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego głośnika z lewej strony.

  [Rear Speaker (R)](*2): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego głośnika z prawej strony.

  [Rear height (L)](*3): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego górnego głośnika z lewej strony.

  [Rear height (R)](*3): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego górnego głośnika z prawej strony.

  *1Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnego subwoofera.

  *2Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnych tylnych głośników.

  *3Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnych tylnych górnych głośników.

 • [Distance to the ceiling]

  Ustaw odległość od głośnika do sufitu.

  [Front](*1): ustawienie odległości przedniego głośnika. Możesz ustawić wartość od 1 m do 5 m (w krokach co 0,1 m).

  [Rear Speaker (L)](*2): wybieranie odległości opcjonalnego tylnego głośnika z lewej strony.

  [Rear Speaker (R)](*2): wybieranie odległości opcjonalnego tylnego głośnika z prawej strony.

  *1Ta pozycja może nie być dostępna w zależności od tego, jakie głośniki tylne są podłączone.

  *2Ta pozycja pojawia się podczas korzystania z opcjonalnych tylnych głośników.

 • [Test Tone]

  W celu sprawdzenia dostępnych głośników, z głośników jest odtwarzany ton testowy.

  [On]: ton testowy jest odtwarzany z głośników.

  [Off]: ton testowy nie jest odtwarzany z głośników.

Wskazówka

 • Można zmienić jednostki miary (stopy lub metry), naciskając przycisk OPTIONS.


[Wireless Speaker Settings]

Można regulować różne elementy związane z połączeniem bezprzewodowym między zestawem głośników a opcjonalnym subwooferem/tylnymi głośnikami.

 • [Link mode]

  Można ustawić metodę podłączenia opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

  [Auto]: łączy automatycznie opcjonalny subwoofer i tylne głośniki z zestawem głośników.

  [Manual]: łączy ręcznie opcjonalny subwoofer i tylne głośniki.

 • [Start manual linking]

  Wykonaj ręczne połączenie między opcjonalnym subwooferem/tylnymi głośnikami a zestawem głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z opcjonalnymi głośnikami.

 • [Check wireless connection]

  Można sprawdzić status połączenia opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

 • [RF Channel]

  Można zminimalizować zakłócenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.

  [On]: zwykle wybieraj to ustawienie. Zestaw głośników automatycznie wybiera lepszy kanał do transmisji. To jest najmocniejszy tryb przeciw zakłóceniom bezprzewodowym.

  [Off]: zestaw głośników wybiera kanał z ograniczonego pasma częstotliwości, aby uniknąć zewnętrznych zakłóceń bezprzewodowych. Jeżeli dźwięk zanika po wybraniu [On], można go poprawić, wybierając [Off].

 • [Wireless Playback Quality]

  Można ustawić jakość odtwarzania bezprzewodowego opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

  [Sound Quality]: jakość dźwięku ma pierwszeństwo przed statusem połączenia bezprzewodowego.

  [Connection]: status połączenia ma pierwszeństwo przed jakością dźwięku.

 • [Software Version]

  Można sprawdzić wersję oprogramowania opcjonalnego subwoofera i tylnych głośników.

Uwaga

 • [RF Channel], [Wireless Playback Quality] i [Software Version] można wybrać tylko wtedy, gdy opcjonalny subwoofer i tylne głośniki są podłączone do zestawu głośników.
 • [RF Channel] może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.


[TV Center Speaker Settings]

Po podłączeniu zestawu głośników i telewizora za pomocą kabla HDMI (w zestawie) i kabla trybu centralnego głośnika TV (w zestawie), można wyemitować dźwięk części centralnego głośnika zestawu głośników z telewizora. Ustaw [Control for HDMI] na [On].

 • [TV Center Speaker Mode]

  [On]: używanie telewizora kompatybilnego z tą funkcją jako głośnika centralnego.

  [Off]: wyłączenie

 • [TV Position Setting]

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić zestaw głośników w stosunku do telewizora, tak aby wysokość, na której słychać dźwięk (np. dialog), była dostosowana do wysokości telewizora.

Uwaga

 • W zależności od treści audio, dźwięk może nie być odtwarzany z telewizora.
 • Gdy efekt dźwięku przestrzennego jest ustawiony na [Sound Field: Effect On] poprzez naciśnięcie przycisku SOUND FIELD na pilocie zdalnego sterowania, dźwięk nie jest odtwarzany z telewizora.