Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, zresetuj go w następujący sposób:

  1. Naciśnij HOME.

    Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

  2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
  3. Wybierz [Resetting].
  4. Wybierz pozycję menu, którą chcesz zresetować.
  5. Wybierz [Start].

Anulowanie resetowania

W kroku 5 wybierz [Cancel].

Jeżeli nie możesz przeprowadzić resetu za pomocą menu głównego

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk (zasilanie) i (głośność) na głośniku Bar Speaker.

Ustawienia powracają do stanu początkowego.

Uwaga

  • Po zresetowaniu, połączenie z opcjonalnym subwooferem i tylnymi głośnikami może zostać utracone. W takim przypadku podłącz je ponownie, korzystając z ich instrukcji obsługi.