Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia mobilnego podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH®, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie mobilne.

 1. Naciśnij i przytrzymaj (BLUETOOTH) przez 2 sekundy.
 2. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker miga szybko na niebiesko i [PAIRING] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Zestaw głośników przechodzi w tryb parowania.

 3. Na urządzeniu mobilnym wyszukaj zestaw głośników, aby dokończyć parowanie.

  Na ekranie urządzenia mobilnego wyświetli się lista wykrytych urządzeń BLUETOOTH.

  Aby zapoznać się z metodą parowania urządzenia BLUETOOTH z urządzeniem mobilnym, patrz instrukcja obsługi urządzenia mobilnego.

 4. Sparuj zestaw głośników i urządzenie mobilne, wybierając „HT-A3000” z listy na ekranie urządzenia mobilnego.

  Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.

 5. Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci na niebiesko i [BT] pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  Połączenie między zestawem głośników a urządzeniem mobilnym zostało nawiązane.

 6. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu mobilnym.

  Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

 7. Ustaw głośność.

  Możesz odtwarzać lub zatrzymywać odtwarzanie za pomocą przycisków odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania.

Sprawdzanie stanu połączenia funkcji BLUETOOTH

Stan Wskaźnik BLUETOOTH
Podczas stanu czuwania, umożliwiającego parowanie Miga szybko na niebiesko
Trwa próba nawiązania połączenia Miga na niebiesko
Połączenie zostało nawiązane Świeci się na niebiesko

Wskazówka

 • Jeżeli nie ma sparowanego urządzenia (np. zaraz po zakupie zestawu głośników), zestaw głośników przełącza się w tryb parowania po zmianie wejścia na wejście BLUETOOTH.
 • Wykonaj operację parowania z drugim i kolejnymi urządzeniami mobilnymi.