Czujniki w telewizorze nie działają prawidłowo.

  • Głośnik Bar Speaker może zasłaniać jakieś czujniki (na przykład czujnik światła), odbiornik pilota zdalnego sterowania w telewizorze lub nadajnik okularów 3D (transmisja podczerwieni) telewizora 3D, który obsługuje zestaw okularów 3D na podczerwień lub komunikację bezprzewodową. Odsuń głośnik Bar Speaker od telewizora na odległość, która umożliwi prawidłowe działanie tych części. Położenie czujników i odbiornika pilota zdalnego sterowania zostało podane w instrukcji obsługi telewizora.