Dźwięk telewizora odtwarzany przez zestaw głośników nie jest zsynchronizowany z obrazem.

  • Ustaw wartość regulacji opóźnienia między obrazem a dźwiękiem na 0 ms, jeśli jest ustawiona w zakresie od 25 ms do 300 ms.
  • Może pojawić się przesunięcie dźwięku względem obrazu w zależności od źródła dźwięku. Jeśli telewizor ma funkcję umożliwiającą opóźnienie obrazu, użyj jej w celu dokonania regulacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.