Korzystanie z funkcji AirPlay

Zestaw głośników jest kompatybilny z AirPlay 2. Można wybrać treść muzyczną na urządzeniu iOS, np. iPhone, iPad i iPod touch i przesłać strumieniowo do zestawu głośników.

  1. Podłącz urządzenie iOS za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
  2. Odtwórz muzykę, którą chcesz przesyłać strumieniowo na urządzenie iOS.
  3. Wyświetl ikonę AirPlay ( ) na urządzeniu iOS i stuknij nią.
  4. Wybierz zestaw głośników jako głośnik do przesyłania strumieniowego na urządzenie iOS.

    Muzyka jest odtwarzana przez zestaw głośników.

Wskazówka

  • Można także wybrać inne głośniki w tym samym czasie co zestaw głośników i przesyłać strumieniowo muzykę przez wiele głośników.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do zestawu głośników poprzez wydawanie poleceń głosowych Siri

Jeśli dodasz zestaw głośników do aplikacji Home na urządzeniu iOS, możliwe będzie przesyłanie strumieniowe muzyki do zestawu głośników, poprzez wydawanie poleceń Siri.

Uwaga

  • Ponieważ zestaw głośników nie ma mikrofonu, nie można wydawać poleceń głosowych zestawowi głośników, aby go obsługiwać.
  • Nie wszystkie funkcje Siri są dostępne w zestawie głośników.