Nagle odtwarzana jest nieznana muzyka.

  • Odtwarzana może być preinstalowana próbka muzyki. Naciśnij (wybór wejścia) na głośniku Bar Speaker, aby zatrzymać odtwarzanie.