Przerywany dźwięk lub występujący szum.

  • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które generuje fale elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sieć LAN lub kuchenka mikrofalowa, należy odsunąć od niego opcjonalny głośnik i zestaw głośników.
  • Jeśli między opcjonalnym głośnikiem a zestawem głośników znajduje się przeszkoda, przesuń ją lub usuń.
  • Ustaw opcjonalny głośnik i zestaw głośników jak najbliżej siebie.
  • Zmień ustawienie [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na [Off], a następnie zmień ponownie na [On].
  • Przełącz połączenie sieciowe telewizora lub odtwarzacza Blu-ray z bezprzewodowego na przewodowe.
  • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] na [Connection].