Zestaw głośników nie włącza się, nawet kiedy telewizor jest włączony.

  • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On]. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • Należy sprawdzić ustawienia głośnika telewizora. Zestaw głośników synchronizuje się z ustawieniami głośnika telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • W zależności od ustawień telewizora, jeżeli dźwięk był odtwarzany z głośnika telewizora ostatnim razem, zestaw głośników może nie włączyć się, nawet jeśli telewizor zostanie włączony.