Dźwięk nie jest odtwarzany z podłączonych słuchawek BLUETOOTH.

  • Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na głośniku Bar Speaker świeci się.
  • Umieść zestaw głośników i słuchawki BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
  • Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od zestawu głośników.
  • Usuń wszelkie przeszkody występujące pomiędzy zestawem głośników a słuchawkami BLUETOOTH lub odsuń od nich zestaw głośników.
  • Zmień położenie połączonych słuchawek BLUETOOTH.
  • Zmień częstotliwość bezprzewodowej sieci LAN w pobliskim routerze bezprzewodowej sieci LAN lub komputerze na pasmo 5 GHz.
  • Zwiększ głośność w podłączonych słuchawkach BLUETOOTH.
  • Ustaw [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] na [LDAC Stable Connection (Auto)] lub [SBC Stable Connection (Auto)].
  • Niektóre treści mogą nie zostać wydrukowane z powodu ochrony zawartości.