Odtwarzanie muzyki za pomocą aplikacji Amazon Music

Za pomocą smartfona/iPhone, na którym zainstalowano aplikację Amazon Music, można odtwarzać muzykę z Amazon Music.

Muzykę kompatybilną z 360 Reality Audio można również odtwarzać na Amazon Music.

Aby odtwarzać muzykę kompatybilną z 360 Reality Audio, należy subskrybować Amazon Music Unlimited.

Uwaga

 • Aby pobrać aplikację i korzystać z usług sieciowych, mogą być wymagane dodatkowe rejestracje i opłaty za komunikację oraz inne opłaty.
 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Amazon Music na smartfonie/iPhone.

 2. Uruchom aplikację Amazon Music i wybierz muzykę do odtwarzania.

  Ścieżki muzyczne oznaczone ikoną [360] są kompatybilne z 360 Reality Audio.

 3. Stuknij ikonę przesyłania ( ).
 4. Wybierz zestaw głośników jako miejsce docelowe odtwarzania muzyki.

  Stuknij nazwę zestawu głośników wyświetlanego z ikoną Alexa Cast ( ) lub ikoną przesyłania ( ).

Uwaga

 • Podczas wybierania urządzenia do odtwarzania, wybranie nazwy zestawu głośników wyświetlanej z ikoną AirPlay ( ) nie włączy odtwarzania 360 Reality Audio.
 • Za pomocą Sony | Music Center można sprawdzić usługi przesyłania strumieniowego, które oferują muzykę kompatybilną z 360 Reality Audio. W Sony | Music Center wybierz zestaw głośników, a następnie wybierz [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next].
 • Dane techniczne i wygląd aplikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.