Konfiguracja bezprzewodowego połączenia sieciowego w menu głównym

Sprawdzić najpierw poniższe informacje.

 • Nazwa sieci (SSID)(*)
 • Klucz bezpieczeństwa (hasło)(**)

* SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca konkretny punkt dostępu.

**Informacje te powinny być dostępne na etykiecie na routerze/punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, w instrukcji obsługi, można je uzyskać od osoby, która skonfigurowała sieć bezprzewodową lub u dostawcy usług internetowych.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Setup] - [Advanced Settings] z menu głównego.
 3. Wybierz [Network Settings].

  Upewnij się, że [Wi-Fi Connection] ustawiono na [On].

 4. Wybierz [Internet Settings] - [Next].
 5. Wybierz [Search for Wi-Fi network].

  Na ekranie telewizora pojawi się lista z nazwami sieci.

 6. Wybierz żądaną nazwę sieci (SSID).

  Podłączając się do sieci, której nie ma na liście, wybierz [New connection registration] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Wprowadź klucz bezpieczeństwa (lub hasło) za pomocą klawiatury oprogramowania, a następnie wybierz [Enter].

  Zestaw głośników zacznie łączyć się z siecią.