Ustawienie głośności

Ustawienie głośności zestawu głośników

Naciśnij (głośność) +/.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Ustawienie głośności subwoofera

Naciśnij SW (głośność subwoofera) +/.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Uwaga

  • Subwoofer służy do odtwarzania basów i niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera dużo tonów niskich, tony niskie z subwoofera mogą być trudne do usłyszenia.

Wskazówka

  • Podczas podłączania opcjonalnego subwoofera, ustawiany jest poziom dźwięku opcjonalnego subwoofera zamiast wbudowanego subwoofera.

Ustawienie głośności opcjonalnego tylnego głośnika

Naciśnij REAR (głośność tylnych głośników) +/.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Uwaga

  • Opcjonalne tylne głośniki są zaprojektowane do odtwarzania przestrzennej części wielokanałowego dźwięku i dźwięku przestrzennego, który jest tworzony z 2-kanałowego dźwięku przy użyciu wirtualnego przetwarzania. Jeśli źródło wejściowe nie zawiera dużo dźwięku przestrzennego, dźwięk przestrzenny z opcjonalnych tylnych głośników może być trudny do usłyszenia.
  • REAR (głośność tylnych głośników) +/ nie działa, gdy opcjonalne tylne głośniki nie są podłączone.