[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Można oglądać treści z urządzenia BLUETOOTH® korzystając z tego zestawu głośników lub słuchać dźwięku z tego zestawu głośników za pomocą słuchawek kompatybilnych z BLUETOOTH.

[Receiver]: zestaw głośników znajduje się w trybie odbiornika, co umożliwia odbieranie i odtwarzanie dźwięku z urządzenia BLUETOOTH.

[Transmitter]: ten zestaw głośników jest w trybie nadajnika, co umożliwia wysyłanie dźwięku do słuchawek zgodnych z BLUETOOTH. W przypadku zmiany wejścia zestawu głośników [BT TX] pojawi się na wyświetlaczu panelu przedniego.

[Off]: funkcja BLUETOOTH jest wyłączona i nie można wybrać wejścia [Bluetooth Audio].

Uwaga

  • Gdy opcja [Bluetooth Mode] jest ustawiona na [Transmitter], następujące ustawienia są wyłączone.
    • [360 Spatial Sound Mapping]
    • [Sound Field Setting]


[Device List]

Po ustawieniu [Bluetooth Mode] na [Receiver]: wyświetla się lista sparowanych urządzeń BLUETOOTH.

Po ustawieniu [Bluetooth Mode] na [Transmitter]: wyświetla się lista sparowanych i wykrytych słuchawek BLUETOOTH.


[Bluetooth Connection Quality]

Można ustawić jakość połączenia BLUETOOTH do słuchania dźwięku z urządzenia mobilnego za pomocą tego zestawu głośników.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Bluetooth Mode] wartości [Receiver].

[Priority on Sound Quality]: daje priorytet jakości dźwięku. Kodek jest automatycznie wybierany jako LDAC, AAC lub SBC w zależności od kompatybilnego kodeka podłączonego urządzenia.

[Priority on Stable Connection]: daje priorytet stabilnemu połączeniu. Kodek jest ustawiony na SBC.

Uwaga

  • Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, nie można zmienić ustawienia [Bluetooth Connection Quality].


[Wireless Playback Quality]

Można ustawić szybkość transmisji danych odtwarzania LDAC. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Bluetooth Mode] wartości [Transmitter].

[LDAC Sound Quality]: włącza kodek LDAC i używana jest najwyższa szybkość transmisji bitów. Dźwięk jest wysyłany w wyższej jakości; jednak odtwarzanie może czasami stać się niestabilne, gdy jakość łącza nie jest wystarczająco dobra. Jeżeli odtwarzanie jest niestabilne w tym trybie, wybierz [LDAC Stable Connection (Auto)].

[LDAC Stable Connection (Auto)]: włącza kodek LDAC i szybkość przesyłania danych jest automatycznie zmieniana w zależności od środowiska.

[SBC Sound Quality]: włącza kodek SBC. Dźwięk jest przesyłany w wyższej jakości.

[SBC Stable Connection (Auto)]: włącza kodek SBC i szybkość przesyłania danych jest automatycznie zmieniana w zależności od środowiska.

Uwaga

  • Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, nie można zmienić ustawienia [Wireless Playback Quality].