Obsługa zestawu głośników przez wydawanie poleceń głosowych urządzeniu z wbudowaną funkcją Alexa

Mówiąc do urządzenia z wbudowaną funkcją Alexa można przesyłać strumieniowo muzykę do zestawu głośników z usługi przesyłania strumieniowego obsługującej Alexa.

 1. Mów do urządzenia z wbudowaną funkcją Alexa, aby odtwarzać muzykę.

  Szczegółowe informacje na temat poleceń głosowych urządzenia z wbudowaną funkcją Alexa można znaleźć w Sony | Music Center.

Uwaga

 • Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.
 • Umiejętności Alexa, które wymagają reakcji użytkownika, nie są dostępne w zestawie, ponieważ zestaw głośników nie ma mikrofonu.
 • Urządzenie z wbudowaną funkcją Amazon Alexa (niedostępne w zestawie), takie jak Amazon Echo, jest wymagane do korzystania z funkcji poleceń głosowych.
  Używając urządzenia z wbudowaną funkcją Alexa wraz z zestawem głośników można używać poleceń głosowych do odtwarzania, przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu i regulowania głośności.
 • Nie wszystkie funkcje Amazon Alexa są dostępne w zestawie głośników.

Wskazówka

 • Użyj Sony | Music Center, aby wyrejestrować zestaw z konta Amazon. Nawet jeśli wyrejestrujesz konto w aplikacji Alexa, zestaw głośników nie rozpozna, że konto zostało wyrejestrowane.
 • Obraz, taki jak okładka albumu, pojawia się na ekranie odtwarzania, jeżeli odtwarzana treść obsługuje tę funkcję.