Zestaw głośników nie może połączyć się z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne.

  • Upewnij się, że router sieci bezprzewodowej LAN jest włączony.
  • Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia sieci.
  • W zależności od środowiska użytkowania (w tym materiału ściany), warunków odbioru fal radiowych lub przeszkód między zestawem głośników a routerem bezprzewodowej sieci LAN, można skrócić odległość komunikacyjną. Przysuń zestaw głośników i router bezprzewodowej sieci LAN do siebie.
  • Urządzenia wykorzystujące pasmo częstotliwości 2,4 GHz, takie jak kuchenka mikrofalowa, urządzenie BLUETOOTH lub cyfrowe urządzenie bezprzewodowe, mogą zakłócać komunikację. Odsuń zestaw głośników od takich urządzeń lub wyłącz je.
  • Bezprzewodowe połączenie LAN może stać się niestabilne w zależności od środowiska użytkowania, szczególnie podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH zestawu głośników. W takim przypadku dostosuj środowisko użytkowania.