[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: włącza połączenie Wi-Fi zestawu głośników.

[Off]: wyłącza połączenie Wi-Fi zestawu głośników.


[Internet Settings]

Można skonfigurować ustawienia sieci i sprawdzić połączenia sieciowe.


[Network Connection Status]

Można wyświetlić aktualny stan połączenia sieciowego.


[Software Update Notification]

[On]: ustawia zestaw głośników na informowanie o najnowszych wersjach oprogramowania.

[Off]: wyłączenie


[Auto Update Settings]

 • [Auto Update]

  [On]: aktualizacja oprogramowania jest wykonywana automatycznie między 2:00 a 5:00 czasu lokalnego w wybranej [Time Zone], gdy zestaw nie jest używany. Po wybraniu [Off] dla [Network/Bluetooth Standby], aktualizacje oprogramowania są instalowane zaraz po wyłączeniu zestawu głośników.

  [Off]: wyłączenie

 • [Time Zone]

  Wybierz swój obszar/miasto.

Uwaga

 • Aktualizację oprogramowania można wykonać, nawet po wybraniu [Off] w [Auto Update] w zależności od szczegółów aktualizacji.
 • Aktualizacja oprogramowania odbywa się automatycznie w ciągu 11 dni od wydania nowej wersji oprogramowania.
 • Jeżeli zgadzasz się korzystać z funkcji Chromecast built-in, [Auto Update] automatycznie przełączy się na [On].


[Privacy Setting]

Zestaw głośników gromadzi informacje o użytkowaniu urządzenia. Przeczytaj politykę prywatności, która pojawi się, gdy to ustawienie będzie wymagane i zdecyduj, czy zgadzasz się na gromadzenie informacji.

[Agree]: wybierz to ustawienie, jeżeli akceptujesz gromadzenie informacji.

[Do not agree]: wybierz to ustawienie, jeżeli nie akceptujesz gromadzenia informacji.

Wskazówka

 • Nawet po wybraniu [Agree], możliwe będzie wyłączenie gromadzenia informacji poprzez ponowne wybranie [Do not agree] lub zresetowanie [Network Settings] do ustawień fabrycznych za pomocą [Resetting].


[Chromecast built-in]

Można ustawić udostępnianie danych użytkowania i potwierdzić funkcję Chromecast built-in.

 • [Share usage data]

  [On]: dostarcza informacji związanych z użyciem funkcji cast w Google™.

  [Off]: wyłączenie

 • [About Chromecast built-in]

  Wyświetla adresy URL referencji dla funkcji Chromecast built-in.