Korzystanie z efektu dźwięku przestrzennego (SOUND FIELD)

Efekt przestrzenny można włączać i wyłączać w celu dopasowania do źródeł dźwięku.

 1. Naciśnij SOUND FIELD, aby wybrać ustawienie.

  Ustawienie pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

  • [SF.ON]: dźwięk jest odtwarzany z efektem przestrzennym. To ustawienie jest odpowiednie do odczuwania dźwięku przestrzennego niezależnie od gatunku.
  • [SF.OFF]: dźwięk jest odtwarzany bez efektu przestrzennego.

Uwaga

 • Nie można zmienić ustawienia w następujących warunkach, nawet po naciśnięciu SOUND FIELD.
  • Urządzenie BLUETOOTH jest podłączone w trybie transmisji BLUETOOTH.
  • Emitowany jest ton testowy.
 • W zależności od źródła, takiego jak Dolby Atmos, to ustawienie jest zawsze włączone i nie można go zmienić.

Wskazówka

 • W opcji [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Field Setting] można wybrać rodzaj efektu dźwięku przestrzennego.
  Nie można zmienić ustawienia [Sound Field Setting], gdy opcja [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] jest ustawiona na [On].