[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona. Urządzenia połączone za pomocą kabla HDMI mogą sterować sobą nawzajem.

[Off]: wyłączenie


[Standby Linked to TV]

Ta funkcja jest dostępna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartości [On].

[Auto]: jeżeli wejście zestawu to [TV] lub [HDMI], zestaw wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora.

[On]: zestaw głośników wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora, bez względu na wejście.

[Off]: zestaw głośników nie wyłącza się po wyłączeniu telewizora.


[TV Audio Input Mode]

Ustaw tę funkcję, kiedy zestaw głośników jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z funkcją eARC lub ARC. Funkcja eARC lub ARC jest dostępna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartości [On].

[Auto]: możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki zestawu. Dźwięk funkcji eARC lub ARC ma priorytet w przypadku ustawienia [Auto].

[Optical]: zastosuj to ustawienie, kiedy podłączony jest cyfrowy przewód optyczny.


[eARC]

Ustaw tę funkcję, kiedy zestaw głośników jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z funkcją eARC. W przypadku podłączenia do telewizora zgodnego z funkcją ARC (niezgodnego z funkcją eARC), funkcja ARC będzie działać niezależnie od tego ustawienia.

[On]: włącza funkcję eARC. Funkcja eARC będzie działać po podłączeniu telewizora zgodnego z funkcją eARC.

[Off]: wyłącza funkcję eARC.

Uwaga

  • Kiedy opcja [eARC] jest ustawiona na [On], sprawdź ustawienie eARC podłączonego telewizora. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

Wskazówka

  • Zestaw głośników jest zgodny z eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC to nowa funkcja określona przez standard HDMI2.1, która obsługuje najnowsze formaty dźwięku, a także formaty dźwięku już obsługiwane przez istniejącą funkcję ARC (Audio Return Channel).
    Można słuchać zawartości audio opartej na obiektach, takiej jak Dolby Atmos - Dolby TrueHD i DTS:X, albo wielokanałowej zawartości LPCM, której nie można przesyłać za pośrednictwem funkcji ARC. W tym celu należy połączyć zestaw i telewizor zgodny z funkcją eARC przy użyciu kabla HDMI.
    Informacje na temat podłączania można znaleźć w części „Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją ARC/eARC ”.