Informacje o instrukcjach obsługi zestawu głośników

Informacje zawarte w każdej instrukcji przedstawiono, jak poniżej.

Przewodnik uruchamiania

Przedstawia wstępne procedury dotyczące instalacji i podłączania w celu korzystania z zestawu głośników oraz czynności wymaganych do odtwarzania muzyki.


Instrukcja obsługi

Wyjaśnia podstawowe operacje.

  • Podłącz do telewizora
  • Odtwarzanie muzyki/dźwięku z urządzeń podłączonych za pomocą kabla HDMI lub funkcji BLUETOOTH
  • Regulacja dźwięku itd.


Przewodnik pomocniczy (instrukcja internetowa) (ten dokument)

Opisuje wszystkie czynności, w tym obsługę na zaawansowanym poziomie.

  • Odtwarzanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji sieciowej
  • Szczegóły dotyczące pozycji menu itp.

Wskazówka

  • Instrukcje zawarte w tych instrukcjach obsługi opisują elementy sterowania na pilocie zdalnego sterowania.
    Można używać przycisków na głośniku Bar Speaker, jeżeli mają te same lub podobne nazwy jak na pilocie zdalnego sterowania.
  • Znaki w nawiasach [ ] pojawiają się na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu panelu przedniego.
  • Szczegóły zostały pominięte na ilustracjach.