Odtwarzanie muzyki na komputerze PC za pośrednictwem sieci domowej

Pliki muzyczne zapisane na komputerze można odtwarzać za pośrednictwem sieci domowej.

Można odtwarzać pliki muzyczne za pomocą funkcji Sony | Music Center na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon lub tablet.

Ilustracja przedstawiająca sposób odtwarzania plików muzycznych na komputerze PC przez zestaw głośników

Komputer PC

Router bezprzewodowej sieci LAN

Smartfon lub tablet

 1. Połącz zestaw głośników z siecią.
 2. Połącz komputer PC z siecią.

  Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi komputera PC.

 3. Ustaw komputer PC.

  Aby korzystać z komputera PC w sieci domowej, musisz ustawić komputer PC jako serwer. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi komputera PC.

 4. Odtwórz muzykę na komputerze PC za pośrednictwem aplikacji Sony | Music Center.

  Można odtwarzać pliki muzyczne zapisane na komputerze PC za pośrednictwem aplikacji Sony | Music Center zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, np. smartfonie lub tablecie. Szczegółowe informacje na temat Sony | Music Center można znaleźć na następującej stronie.

  https://www.sony.net/smcqa/

Wskazówka

 • Podczas sprawdzania statusu połączenia sieci, patrz [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status].