Korzystanie z funkcji Spotify

Można wybrać muzykę w aplikacji Spotify i odtwarzać ją w zestawie głośników.

Odtwarzanie muzyki w zestawie za pomocą funkcji „Spotify Connect

Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota zdalnego sterowania, aby sterować aplikacją Spotify. Wejdź na spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Wskazówka

  • Jeżeli [Network/Bluetooth Standby] ustawiono na [On], można szybko odtwarzać muzykę, nawet gdy zestaw jest w trybie czuwania.
  • Obraz, taki jak okładka albumu, pojawia się na ekranie odtwarzania, jeżeli odtwarzana treść obsługuje tę funkcję.

Wznawianie muzyki odtwarzanej na urządzeniu mobilnym

  1. Naciśnij MUSIC SERVICE.

    Gdy odtwarzasz muzykę za pośrednictwem Spotify w zestawie głośników, muzyka odtwarzana przez Spotify jest wznawiana.

Uwaga

  • Aplikacja Spotify może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.