Konfiguracja bezprzewodowego połączenia sieciowego za pomocą Sony | Music Center

Funkcja Sony | Music Center może połączyć zestaw głośników z tą samą siecią bezprzewodową, co urządzenie mobilne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji lub zapoznaj się z informacjami na stronie:

https://www.sony.net/smcqa/