Warunek wstępny: wprowadzenie ustawień początkowych dla Alexa za pomocą Sony | Music Center

Za pomocą Sony | Music Center można odtwarzać muzykę z Amazon Music lub połączyć zestaw głośników z urządzeniem z wbudowaną funkcją Amazon Alexa.

Aby przygotować zestaw głośników i urządzenie mobilne, podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników i zarejestruj zestaw na koncie Amazon.

  1. Podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
  2. Zainstaluj darmową aplikację Sony | Music Center na urządzeniu mobilnym.
  3. Uruchom Sony | Music Center i wybierz zestaw głośników.

  4. Wybierz [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić ustawienia umożliwiające obsługę zestawu głośników za pomocą Alexa.

Uwaga

  • Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach.
  • Przed użyciem Sony | Music Center, upewnij się, że nawiązano połączenie z siecią Wi-Fi.